KP PSP Ropczyce – Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
ul. Św. Floriana 6
39-100 Ropczyce

Rzecznik Prasowy
mł. bryg. Bogusław Drozd
tel. 600257201

www: www.pspropczyce.pl
tel.: 17 221 01 51
fax.:
e.mail: kpropczyce@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 822-4442