KP PSP Lesko – Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
ul. Jana Pawła II 2
38-600 Lesko

Rzecznik Prasowy
bryg. Jacek Dydek
tel. 605148422

www: www.kppsplesko.itl.pl
tel.: 13 469 62 91, 469 65 98
fax.: 13 469 69 97
e-mail: kplesko@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 829-2442