KM PSP Przemyśl – Kierownictwo

p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

bryg. mgr inż. Bogusław Szczurko