KM Przemyśl – Kierownictwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Adam Sosnowski