Kierownictwo

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
nadbryg. Andrzej Babiec

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr Andrzej Marczenia

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Daniel Dryniak