Kadra Ośrodka Szkolenia

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
bryg. mgr inż. Waldemar Kozak
w.kozak@podkarpacie.straz.pl

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia
bryg. mgr inż. Mariusz Goclon
m.goclon@podkarpacie.straz.pl

Kierownik Sekcji Nauczania i Sportu
kpt. Artur Żak
a.zak@podkarpacie.straz.pl

Starszy wykładowca
st. kpt. Ernest Janik
e.janik@podkarpacie.straz.pl

Wykładowca
kpt. Wojciech Lewandowski
w.lewandowski@podkarpacie.straz.pl

Wykładowca

Starszy instruktor
asp. Tomasz Szymański
t.szymanski@podkarpacie.straz.pl

Technik
st. sekc. Joanna Jaskot
j.jaskot@podkarpacie.straz.pl

Główny specjalista – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w PSP
lek. med. Marek Niemiec

Operator sprzętu specjalnego
mł. asp. Krzysztof Piekarz
k.piekarz@podkarpacie.straz.pl

Operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Rafał Pliszka

Starszy ratownik kierowca
st. sekc. Grzegorz Łojek
g.lojek@podkarpacie.straz.pl

Starszy technik

Starszy technik
Bożena Burek
b.burek@podkarpacie.straz.pl