Aktualizujące Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – Kwiecień 2018 r.

Aktualizujące Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w dniach 17 – 19 kwietnia 2018 r.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Karta Zgłoszenia

Umowa o szkolenie