Rzeszów  
 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4  
35-016 Rzeszów  
NIP: 813-12-89-353  

Centrala
tel. (0-17) 7470200
tel. MSWiA 821-2442
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sekretariat
tel. (0-17) 852 36 00
fax. (0-17) 852 36 01
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA 821-2445

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
tel. (0-17) 852 36 02
fax. (0-17) 862 20 97
e-mail: wskr@podkarpacie.straz.pl
kwpsprzeszow@straz.gov.pl
tel. MSWiA 821-2444


Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr Andrzej Marczenia

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Daniel Dryniak

Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr inż. Marcin Betleja - tel 017 7470228; kom. 603 951 428

rzecznik@podkarpacie.straz.pl
pobierz zdjęcie >>


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4  
35-016 Rzeszów  
WWW http://www.straz.rzeszow.pl

Sekretariat
tel. (0-17) 862 42 76
Centrala - Miejskie Stanowisko Kierowania
tel. (0-17) 852 33 03
fax. (0-17) 852 33 03 w. 300
e-mail: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA 821-2446
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Komendant Miejski PSP w Rzeszowie
bryg. mgr inż. Tomasz Baran
Rzecznik Prasowy
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Wójcicki
tel. 605540510
-->

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr2
ul. Hetmańska 120  
35-078 Rzeszów  

tel. (0-17) 854 66 66, 854 23 50
tel. MSWiA 821-2446
 
Projekt i wykonanie
Marcin Betleja
© 2002-2016 KW PSP w Rzeszowie