Płyny do dezynfekcji rąk i maseczki dla placówek oświatowych powiatu mieleckiego

Na mocy uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komendy powiatowej PSP w Mielcu przeprowadzona została dystrybucja środków ochronny indywidualnej do placówek oświatowych z terenu powiatu mieleckiego.

Na przełomie  sierpnia i września  funkcjonariusze i pracownicy mieleckiej komendy rozdysponowali łącznie 70850 sztuk maseczek oraz 20 160 litrów płynu do dezynfekcji.

W środki ochrony potrzebne do bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego zaopatrzono łącznie 76 szkół podstawowych i średnich oraz 33 przedszkola w powiecie mieleckim. Sprawna i szybka dystrybucja była możliwa również dzięki dobrej współpracy z władzami jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Kopacz, KP PSP Mielec.

Zdjęcia: mł.bryg. Łukasz Kapinos, KP PSP Mielec.