Bezpieczny powrót do szkoły w powiecie jasielskim

28 sierpnia, w ramach projektu „Bezpieczny Powrót do Szkoły” na plac przy Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle przywiezione zostały środki ochrony indywidualnej dla szkół.

Łącznie dostarczono ponad 4,5 tysiąca litrów środka dezynfekcyjnego oraz 17250 sztuk maseczek ochronnych. Środki, pochodzące z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych, zostały rozdysponowane do wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu jasielskiego przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle i Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin.

W imieniu Zarządu Powiatu, starosta jasielski Adam Pawluś podziękował komendantowi powiatowemu PSP w Jaśle za nadzorowanie akcji.

Opracowanie: bryg. Jan Szeląg, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: Powiat Jasielski