Obóz harcerski w Hucie Polańskiej

W dniach od 6 do 23 lipca, w Hucie Polańskiej odbywa się obóz harcerski, który zlokalizowany jest na leśnej polanie przy schronisku Hajstra.
Łącznie przebywa tam ponad 60 harcerzy wraz z opiekunami z powiatów mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Komenda Powiatowa PSP w Jaśle zorganizowała odprawę, w której udział wzięli komendant obozu hm. Renata Dzieszko i p.o. komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana. Spotkanie zorganizowano w celu omówienia szczegółów dotyczących bezpiecznego przebiegu wypoczynku, zasad sprawdzania łączności i przekazywania ostrzeżeń meteorologicznych.

W dniu 25 czerwca odbyła się wizytacja w miejscu zaplanowanego obozu, w którym udział wzięli przedstawiciele: KP PSP w Jaśle, Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie, ZHR, UG Krempna, MPN w Krempnej oraz właściciel schroniska Hajstra.

Po rozpoczęciu wypoczynku harcerzy odwiedził p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Jarosław Lula, który skontrolował rozmieszczenie namiotów i innych obiektów wg. planu obozowiska, ilość i rozmieszczenie sprzętu ppoż. oraz przeprowadził próbną ewakuację na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ponadto 15 lipca na teren obozu udali się strażacy z JRG PSP w Jaśle, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa, szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Strażacy zorganizowali również pokaz sprzętu ratowniczego.

Opracowanie: bryg. Jan Szeląg, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Lula, asp. Grzegorz Garbacik