Powołanie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

25 czerwca 2020 r. podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec, wręczył akt powołania z dniem 22 czerwca st. bryg Krzysztofa Folty na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Brzozowie.

Na uroczystej zbiórce w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie obecni byli funkcjonariusze, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz zaproszeni goście:

  • poseł na Sejm RP Adam Śnieżek,
  • podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec,
  • dyrektor biura posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy – Jerzy Ferdynand Adamski,
  • starosta brzozowski Zdzisław Szmyd,
  • p.o. komendant powiatowy Policji w Brzozowie nadkom. Joanna Kędra,
  • prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier,
  • zastępca dyrektora szpitala specjalistycznego w Brzozowie Piotr Organ.

Podczas uroczystej zbiórki nowy komendant powiatowy przyjął od podkarpackiego komendanta wojewódzkiego sztandar jednostki, deklarując w swoim wystąpieniu gotowość realizacji nałożonych obowiązków.

Poprzednio st. bryg. Krzysztof Folta pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego w Brzozowie. Jest oficerem z blisko 26-letnim stażem służby. Od czerwca 2006 r. pełni służbę w brzozowskiej komendzie.

Uroczystość była również okazją do złożenia gratulacji i życzeń przez zaproszonych gości i strażaków.

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie
Zdjęcia: Brzozowska Gazeta Powiatowa