Usuwanie skutków ulew na Podkarpaciu

640 razy interweniowali podkarpaccy strażacy w ciągu ostatnich 24 godzin, usuwając skutki intensywnych opadów deszczu w naszym regionie.

Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic w domach i budynkach gospodarczych, udrożnianiu przepustów drogowych. Strażacy pomagali zabezpieczyć workami z piaskiem budynki narażone na podtopienie, a także usuwali połamane konary drzew i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach i posesjach.

Największą liczbę zdarzeń odnotowaliśmy w powiatach: rzeszowskim, krośnieńskim, sanockim, przemyskim i przeworskim.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: KP PSP w Przeworsku