Promesy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

Montaż finansowy inwestycji złożony jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

W swoim przemówieniu podkarpacki komendant wojewódzki PSP podkreślił ogromne znaczenie współpracy z druhami ochotnikami. Podziękował także za codzienną gotowość niesienia pomocy.
Za społeczną i ofiarną służbę, za niesioną pomoc każdemu, kto jest w potrzebie, dziś Wam tu obecnym i za Waszym pośrednictwem pozostałym druhom serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego. Dziękuję Wam za efektywną pracę, za poświęcenie i trud ponoszony w ciągłej walce o ochronę zdrowia, życia i mienia otaczającego nas społeczeństwa oraz godne pełnienie służby.” – powiedział nadbryg. Andrzej Babiec.

W uroczystości uczestniczyli: poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażków RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Andrzejem Marczenią, dyrektor wykonawczy Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Edward Szlichta, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Skiba oraz przedstawiciele samorządów.


Po uroczystości odbył się briefing prasowy wojewody podkarpackiego i podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, na którym przedstawiono aktualną sytuację spowodowaną intensywnymi opadami deszczu na Podkarpaciu.

Opracowanie oraz zdjęcia: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Pełna galeria zdjęć >>