Działania podkarpackich strażaków w związku z koronawirusem

Podkarpaccy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Od 9 marca strażacy pełnią dyżur w punktach kontrolnych na granicach z Ukrainą i Słowacją. Ich zadaniem jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę. W tym czasie wykonali pomiary u ponad 203 tys. podróżnych.

Dodatkowo strażacy utworzyli 20 przyszpitalnych punktów przy wybranych szpitalach naszego regionu. Ratownicy rozstawili tam namioty, które mogą pełnić funkcje polowych izb przyjęć.

Strażacy ochotnicy ponad 950 razy dowozili żywność lub leki rodzinom objętym kwarantanną. W działania te zaangażowani są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy z ochotniczych straży pożarnych.

W działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz pomoc objętym kwarantanną mieszkańcom naszego regionu zaangażowanych było ponad 6300 podkarpackich strażaków. Ich zadania mają charakter wspomagający działania innych służb.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: archiwum PSP