Pomoc mieszkańcom powiatu brzozowskiego

W związku z zagrożeniem koronawirusem mieszkańcom powiatu brzozowskiego aktywnie pomagają wytypowane jednostki OSP.
W każdej gminie strażacy z tych jednostek są wyposażeni w zalecaną ochronę osobistą i przeszkoleni przez strażaków PSP.
Druhowie pomagają w rozgłaszaniu komunikatów oraz w uzgodnieniu z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej dowożą leki i żywność, a także maseczki ochronne dla mieszkańców.

Od kilku tygodni codzienne ćwiczenia praktyczne strażaków brzozowskiej komendy PSP są uzupełniane o praktyczne użycie sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do walki z SARS-CoV-2.

Dodatkowe ćwiczenia obejmowały:
– użycie ubrań ochrony biologicznej, jednorazowych i wielokrotnego użytku,
– użycie masek pełno twarzowych z filtrami,
– przeprowadzenie dekontaminacji ubrań ochronnych i sprzętu w warunkach polowych,
– sprawianie namiotu pneumatycznego,
– zapewnienie ogrzewania i oświetlenia namiotu.

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie
Zdjęcia: archiwum PSP, OSP w Starej Wsi