Działania OSP z powiatu stalowowolskiego w związku z koronawirusem

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu stalowowolskiego aktywnie włączyły się w pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w ramach działań związanych z koronawirusem. Działania strażaków ochotników opierają się głównie na:
• dostarczaniu żywności i leków osobom starszym schorowanym oraz przebywającym na kwarantannie,
• komunikowaniu lokalnej społeczności o konieczności przestrzegania zasad stosowania ograniczeń związanych z koronawirusem,
• patrolowaniu placów zabaw oraz miejsc gdzie mogą gromadzić się ludzie tj. błoni stalowowolskich, parkach miejskich, placów targowych, boisk sportowych, siłowni pod chmurką itp.

Wszelkie podejmowane działania przez tutejsze jednostki odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i reżimem sanitarnym. Druhowie są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Do najaktywniejszych jednostek OSP z powiatu stalowowolskiego należy zaliczyć OSP Stalowa Wola, OSP Stalowa Wola-Charzewice, OSP Pysznica, OSP Dzierdziówka. Jednostki OSP w okresie od 18 do 31 marca br. brały udział w ponad 65 działaniach związanych z koronawirusem.

Opracował: kpt. Dawid Sagan, OSP Stalowa Wola
Zdjęcia: OSP Stalowa Wola, OSP Dzierdziówka, OSP Stalowa Wola-Charzewice