Strażacy dowożą żywność osobom objętym kwarantanną w powiecie lubaczowskim

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu lubaczowskiego, druhowie ochotniczych straży pożarnych czynnie włączyli się w dowożenie żywności osobom objętym kwarantanną domową.

Dostarczanie żywności przez strażaków odbywa się zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2020 roku. Koordynację działań w zakresie pomocy żywnościowej zapewniają właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej.

W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, bez wchodzenia do pomieszczeń i kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną.

Żywność dostarczana była m. in. przez strażaków ochotników z Narola i Wielkich Oczu.

Opracowanie: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: dh Grzegorz Krzyczkowski, OSP Narol