Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP

W sobotę, 29 lutego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Mielecka odbyło się uroczyste zebranie sprawozdawcze za rok 2019 r.
W trakcie zebrania przyjęto i zaprzysiężono nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Prezes OSP Wola Mielecka skorzystał z tak szczególnej okazji i serdecznie podziękował wszystkim, którzy udzielają pomocy i wspierają działalność jednostki.

Zarówno zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, jak i władze jednostki podsumowali prowadzone razem z Państwową Strażą Pożarną na szeroką skalę ubiegłoroczne działania przeciwpowodziowe na terenie miejscowości.
Wspólnymi siłami i działaniami udzielono pomocy wielu mieszkańcom Woli Mieleckiej ratując ich mienie przed zalaniem.

Gośćmi spotkania byli:  poseł na sejm RP Fryderyk Kapinos, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, przedstawiciel komendanta powiatowego PSP w Mielcu mł. bryg. Wojciech Kopacz, radni Gminy Mielec Zbigniew Wicherski i sołtys Woli Mieleckiej Mariusz Kawalec.

Dzień później, w niedzielę 1 marca, zebranie sprawozdawcze zorganizowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliniu II.

W zebraniu uczestniczyli: zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, komendant powiatowy PSP w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu dh Franciszek Augustyn, wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, radny gminy Tuszów Narodowy, naczelnik jednostki OSP dh Waldemar Sieczka. Na spotkaniu obecni byli również: sołtys Jan Maziarz oraz dyrektor zespołu szkół w Maliniu Lidia Rakoczy.

Zebrania były doskonałą okazją do rozmów dotyczących współpracy druhów z komendą powiatową PSP  Mielcu, lokalną społecznością oraz przyszłych działań i kierunków rozwoju jednostek OSP.

Opracował: mł. bryg. Wojciech Kopacz, KP PSP Mielec