Uroczysta zbiórka

21 lutego, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego st. bryg. Ryszarda Pszonki.

W uroczystości uczestniczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcami bryg. Andrzejem Marczenią i st. bryg. Danielem Dryniakiem, kapelan krajowy strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, kapelan wojewódzki strażaków ks. Paweł Samborski oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Nadbrygadier Babiec, w imieniu kadry kierowniczej PSP województwa podkarpackiego podziękował brygadierowi Pszonce za długoletnią, wzorową służbę.


Pan st. bryg. Ryszard Pszonka związał się z pożarnictwem w 1988 roku, jako student-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ukończył ją w 1993 roku jako magister inżynier pożarnictwa o specjalności profilaktycznej.

Od 1 sierpnia 1993 r. pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zajmując kolejno stanowiska instruktora, starszego inspektora, zastępcy naczelnika wydziału, a od 15 lipca 1999 r. do dnia dzisiejszego naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.

Przez cały okres kariery zawodowej był ściśle związany z pionem kontrolno-rozpoznawczym. Swój bogaty potencjał wiedzy zawodowej i nabyte doświadczenie w połączeniu z dogłębną znajomością problematyki wykorzystywał w trakcie pełnionej służby w sposób profesjonalny. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, między innymi poprzez ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Administracji” oraz systematyczne uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, kursach i seminariach.

Nieprzeciętne walory st. bryg. Ryszarda Pszonki zostały dostrzeżone przez przełożonych poprzez powołanie w skład zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP, który najpierw opracował i wdrożył do stosowania „Metodyki prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”, a następnie opracował i wdrożył „Metodyki postępowań egzekucyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.”

Podczas swojej długoletniej służby był wielokrotnie odznaczany:

  • w 2004 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • w 2004 roku Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju
  • w 2009 roku Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
  • w 2012 roku Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę,
  • w 2012 roku Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

St. bryg. Ryszard Pszonka przez okres 30-letniej służby wyróżniał się właściwą postawą etyczną, był szanowany i lubiany przez grono najbliższych współpracowników i przełożonych.

Opracowanie oraz zdjęcia: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie