Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zbliżających się ferii zimowych to temat posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu 8 stycznia br.  przewodniczyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Od 13 stycznia do 23 lutego br. w naszym kraju odbywać się będą ferie zimowe, które zostały podzielone na cztery turnusy. W województwie podkarpackim rozpoczną się w pierwszym przewidzianym terminie, czyli 13 stycznia i potrwają do 26 stycznia br.  W związku z tym wicewojewoda przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie z lokalnymi mediami, w którym wzięli udział podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca  komendanta wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor oraz naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztof Szczurek.  Wicewojewoda zaznaczyła, że służby są w pełnej gotowości i będą reagować na każdy problem. Przypomniała, że w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska należy korzystać z europejskiego numeru alarmowego 112.

Jak podkreśliła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, do tej pory zatwierdzonych zostało ponad 300 różnych form zorganizowanego wypoczynku zimowego  dzieci i  młodzieży z  Podkarpacia. Z naszego województwa będzie wypoczywać 11 041 dzieci, w tym 4 601 w miejscu zamieszkania (na zimowiskach w szkołach, MDK , MOK, MOSiR), natomiast ok. 400 za granicą.

Proponowane  formy  zajęć  podczas  zimowisk  to: zajęcia świetlicowe, turnieje, konkursy, gry i zabawy ruchowo-muzyczne, gry stolikowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy edukacyjne, gry komputerowe i inne. Największa liczba zimowisk zgłoszona została przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, towarzystwa przyjaciół dzieci, szczepy harcerskie, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, biura podróży, stowarzyszenia.

Podczas trwania ferii przewidziane są kontrole (ok. 10 proc.) różnych form wypoczynku odbywającego się na naszym terenie, które  prowadzone będą przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto w Kuratorium działa numer interwencyjny dla uczniów i rodziców: 728 832 622. – Podjęliśmy również działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców. Zachęcam do zapoznania się z Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku  – dodała kurator Małgorzata Rauch.

O działaniach kontrolnych i profilaktycznych prowadzonych przez podkarpackich strażaków mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą także podkarpaccy policjanci.  Zastępca  komendanta wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa podkreślił, że istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci na wypoczynek. Podczas takich kontroli, przeprowadzanych wspólnie z inspektorami transportu drogowego, sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Służby kontrolują również miejsca wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa żywienia zbiorowego i higieny. Inspekcja sanitarna sprawdzi m.in. stan higieniczny obiektów wypoczynkowych, warunki sanitarne stołówek, prowadzi także działania profilaktyczno-informacyjne związane z zagrożeniami ze strony substancji psychoaktywnych, wyrobów alkoholowych czy rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor wspomniał m.in.  o zagrożeniach związanymi z elektronicznymi papierosami.

Kwestie związane z zagrożeniami i bezpiecznym wypoczynkiem w górach przedstawił naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztof Szczurek, który podkreślił, że wszelkie wyprawy w góry wymagają odpowiedniego przygotowania i dostosowania do warunków pogodowych. – Zachęcam do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Ratunek”, która – użyta w sytuacji wypadku czy zaginięcia w górach – pozwala na podanie dokładnej lokalizacji osoby dzwoniącej.  Dzięki temu służby ratownicze będą mogły szybko przybyć z pomocą – zaznaczył naczelnik Szczurek. Naczelnik podkreślił również, że komunikaty o stanie zagrożenia lawinowego są dostępne na oficjalnej stronie Grupy Bieszczadzkiej GOPR, natomiast komunikaty o drożności szklaków są podawane w serwisie internetowym Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Opracowanie oraz zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki