Nagroda komendanta głównego PSP dla przemyskiego strażaka

30 grudnia komendant miejski PSP w Przemyślu wręczył nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Nagroda została przyznana kpt. Ireneuszowi Dryniakowi, pełniącemu funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4”.

Nagroda została przyznana za duże zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie SGRW-N „Rzeszów 4”.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu