Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu

Decyzją podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP z dniem 20 grudnia 2019 r. bryg. Bogusław Szczurko został powołany na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Podczas uroczystej zbiórki podkarpacki komendant wojewódzki nadbryg. Andrzej Babiec wręczył akt powołania nowemu komendantowi przemyskich strażaków.

Bryg. Bogusław Szczurko z pożarnictwem związany jest od 1991 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od 1993 roku pełniąc służbę w przemyskiej komendzie przeszedł przez kolejne szczeble dowódcze zdobywając nowe doświadczenia i podejmując wyzwania stawiane przez służbę. Od 2016 roku był powołany  na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a także dwukierunkowe studia podyplomowe.

W imieniu pani Anny Schmidt-Rodziewicz sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów adres okolicznościowy odczytał st. kpt. Marcin Lachnik komendant powiatowy PSP w Przeworsku.

Po uroczystości powołania komendant miejski bryg. Bogusław Szczurko zaprosił wszystkich obecnych na tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Podczas spotkania opłatkowego kapelani strażaków ks. Mieczysław Rusin i ks. dr Marian Hoffman odczytali fragment Ewangelii, poświęcili opłatki wigilijne i złożyli świąteczne życzenia. Życzenia również złożyli nadbryg. Andrzej Babiec i bryg. Bogusław Szczurko. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

Uroczystości, które odbyły się w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu swoją obecnością uświetnili także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentarzystów oraz służb i instytucji na co dzień współpracujących z przemyskimi strażakami.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu
Zdjęcia: Zdzisław Wójcik