Czwarta edycja projektu „Polskiej pomocy rozwojowej” zakończona

12 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja prasowa połączona z przekazaniem umundurowania i sprzętu kupionego w ramach „Polskiej pomocy rozwojowej” dla partnerów ukraińskich.

W spotkaniu udział wzięli: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, komendant Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim Volodymyr Chernetskyi, pierwszy zastępca komendanta Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Zakarpackim Volodymyr Tsitsei, prezes GB GOPR Przemysław Barczentewicz.

W 2019 r. Województwo Podkarpackie realizowało czwartą już edycję projektu „Polskiej pomocy rozwojowej”, którego celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w pasie transgranicznym. Tegoroczny projekt implementowany był  w rozszerzonej formule, obejmował swoim wsparciem nie tylko ratowników z Obwodu Iwano-Frankiwskiego lecz także, po raz pierwszy z Obwodu Zakarpackiego.

We wrześniu, na terenie Zalewu Podwolina w Nisku  zrealizowano działanie projektowe polegające na organizacji szkolenia w województwie podkarpackim z zakresu ratownictwa wodnego dla 20 ratowników ukraińskich (10 z obwodu iwano-frankiwskiego i 10 z obwodu zakarpackiego). Na zakończenie szkolenia przeprowadzono wspólne ćwiczenia zgrywające. Kursanci, przez kilka dni zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności w Nisku, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Tematyka ćwiczeń dotyczyła prawidłowej organizacji ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych, pływania i technik ratownictwa wodnego. Kolejnym szkoleniem, był przygotowany w Bieszczadach przy wsparciu Grupy Bieszczadzkiej GOPR, kurs z zakresu akcji poszukiwawczych w górach. Podczas szkolenia 12 ratowników z Ukrainy  poznało metody i techniki poszukiwawcze, zachowania ludzi zaginionych oraz zasady dowodzenia i planowania akcji w kontekście zagrożeń wynikających z warunków letnich i zimowych. Uzupełnieniem powyższych działań, był zakup na rzecz beneficjentów specjalistycznego sprzętu, w tym m. in. ekwipunku do ratownictwa wodnego, odzieży dla ratowników górskich czy sprzętu do prowadzenia akcji poszukiwawczych.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego