Powiatowy konkurs KRUS „Zasady bezpieczeństwa znamy – wypadkom na wsi zapobiegamy”

26 listopada na terenie Komendy Powiatowej PSP w Jaśle odbył się powiatowy konkurs na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Konkurs odbył się pod hasłem „Zasady bezpieczeństwa znamy – wypadkom na wsi zapobiegamy” i został zorganizowany przez placówkę terenową KRUS Oddział Jasło. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

W przerwie konkursu zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana przeprowadził prelekcję dla opiekunów i dzieci w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Zwrócił uwagę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz problem zatruć tlenkiem węgla.
Podczas prezentacji multimedialnej wyjaśnił zgromadzonej młodzieży, skąd bierze się czad i dlaczego jest tak niebezpieczny oraz, co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał ulotkę dot. kampanii.

Po prelekcji strażacy z JRG PSP Jasło przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Ireneusz Michalik, KP PSP w Jaśle