Przygotowanie podkarpackich służb do sezonu zimowego

O przygotowaniach województwa podkarpackiego do okresu zimowego rozmawiano w środę, 30 października podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podkarpackich strażaków reprezentował zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Marczenia.
W spotkaniu z wojewodą wzięli udział przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

Na posiedzeniu WZZK omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającą się zimą. Wojewoda zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości i są dobrze przygotowane do sezonu zimowego 2019/2020. – Sezon zimowy wymaga od organów administracji publicznej ścisłej współpracy w zakresie przygotowania i reagowania na zagrożenia, co z pewnością pozwoli przyczynić się do złagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – podkreśliła wojewoda.

Wojewoda Ewa Leniart zaapelowała do mieszkańców województwa o zachowanie czujności i zwracanie uwagi na osoby, które w trudnym okresie zimowym mogą potrzebować pomocy. Podkreśliła, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można będzie uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Należy pamiętać także o numerze alarmowym 112, na który również wpływają zgłoszenia o zagrożeniu dla życia i zdrowia.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia przekazał dane na temat działania jednostek PSP na obszarze województwa z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego. Podkreślił, że sezon grzewczy to okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach –  najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Bryg. Marczenia nawiązał do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, która jest realizowana od października br. Inicjatywa dotyczy zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Po posiedzeniu WZZK odbył się briefing prasowy z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki