Praktyczne sprawdzenie ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie

22 października kpt. Wojciech Wus z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie uczestniczył w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 424 dzieci i 53 osób dorosłych, było doskonałą okazją do poruszenia tematyki ewakuacji oraz alarmowania służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażak poruszył kwestie związane z rozwojem pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych w sezonie grzewczym. Państwowa Straż Pożarna co roku odnotowuje ponad 150 tyś. pożarów, co piąty z nich powstaje w domach. Największe zagrożenie podczas pożaru stwarza dym i toksyczne produkty spalania, m.in.: tlenek węgla potocznie zwany czadem, który powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania.

Uczestnikom spotkania przekazano, że tlenek węgla jest silnie trującym gazem, niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Państwowa Straż Pożarna radzi:
– systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych,
– użytkuj tylko sprawne urządzenia techniczne, zgodnie z zaleceniami producenta,
– nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych oraz kratek wentylacyjnych,
– zainstaluj czujkę tlenku węgla i dymu.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: Jolanta Argasińska, SP nr 2