Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Święcanach

16 października, o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej w Święcanach odbyła się próbna ewakuacja.
W działaniach uczestniczyła jednostka OSP KSRG Święcany. Po ogłoszeniu alarmy 270 uczniów i 17 pracowników szkoły zostało wyprowadzonych na boisko szkolne. Ewakuacją kierowała dyrektor szkoły Katarzyna Pyzik. Ćwiczeniom przyglądał się zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, wójt Gminy Skołyszyn Bogdan Kręcisz, komendant gminny OSP dh Stanisław Święch.

Spotkanie było także doskonałą okazją do rozpoczęcia tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jaśle omówił zagrożenia, jakie mogą wystąpić w sezonie grzewczym. Młodzież została także pouczona jak bezpiecznie opuścić swój dom w razie niebezpieczeństwa.
Na koniec prelekcji młodzież otrzymała ulotki informacyjne z prośba o przekazanie rodzicom.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: Krzysztof Słowik, OSP Święcany