„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Tarnobrzegu

14 października w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu odbyło się posiedzenie Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Jednym z głównych tematów posiedzenia było bezpieczeństwo mieszkańców miasta Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego w okresie sezonu grzewczego. Spotkanie było więc doskonałą okazją do oficjalnego rozpoczęcia tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Komendant miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg przedstawił główne założenia tej dorocznej kampanii, która ma na celu ograniczenie liczby ofiar pożarów mieszkań oraz  ofiar emisji tlenku węgla.
Jak podkreślił komendant, bardzo istotne jest również uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie ze sobą wyposażenie mieszkań w czujniki tlenku węgla i czujniki dymu.

Podczas spotkania ustalono, że działania prewencyjno-edukacyjne Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu prowadzić będzie przy współudziale urzędów miast i gmin, które ufundują osobom najbardziej potrzebującym urządzenia wykrywające zagrożenia. Działania polegać będą na rozpowszechnianiu informacji o bezpieczeństwie w czasie sezonu grzewczego podczas spotkań w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej oraz placówkach integrujących seniorów na terenie miasta Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.
Pierwsze spotkania z seniorami rozpoczną cykliczne prelekcje poświęcone zagrożeniom związanymi z okresem grzewczym. Aktywny udział w rozpowszechnianiu zasad bezpieczeństwa w czasie sezonu grzewczego zadeklarowali również przedstawiciele Korporacji Kominiarzy Polskich.

W spotkaniu uczestniczył starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, komendant miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg, p.o. komendanta miejskiego Policji w Tarnobrzegu nadkom. Marek Pietrykowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, a także przedstawiciele innych podmiotów i instytucji realizujących zadania w ramach zespołów zarządzania kryzysowego, przedstawiciele urzędów miast i gmin powiatu tarnobrzeskiego oraz przedstawiciele Korporacji Kominiarzy Polskich.

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: kpt. Daniel Myszka, KM PSP w Tarnobrzegu