Uroczyste wręczenie promes dla jednostek OSP z powiatu dębickiego

10 października w dębickim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie jednostek OSP”.

Z terenu powiatu dębickiego dotację otrzymało 60 jednostek OSP na łączną kwotę 300 tysięcy zł. Przyznane środki finansowe dla jednostek OSP będą mogły zostać wykorzystane na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W uroczystej zbiórce z okazji wręczenia promes jednostkom OSP udział wzięli: poseł na Sejm RP Jan Warzecha, poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, senator RP Zdzisław Pupa, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu.

Za pozyskane środki strażacy OSP będą mogli zakupić między innymi ubrania wyjściowe, ubrania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, stroje sportowe dla członków strażackich drużyn sportowych, sprzęt do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i zawodów sportowo-pożarniczych.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP w Dębicy
Zdjęcia: sekc. Piotr Moskal KP PSP w Dębicy