Projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej 2019 rozpoczęty

13 września w Nisku oficjalnie zainaugurowano Projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu”.
To kolejne przedsięwzięcie, które Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie realizuje jako partner z Województwem Podkarpackiem i  Państwową Służbą ds. Sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim i Zakarpackim zrealizowane przy współudziale Ośrodku Szkolenia w Nisku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele krajowych partnerów projektu: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztof Szczurek. Na czele przybyłej do Rzeszowa delegacji z Ukrainy stali naczelnik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim płk. Volodymyr Chernetskyi oraz naczelnik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Zakarpackim płk. Roman Gudak.

W dniach 10-13 września 2019 r. na terenie Zalewu Podwolina w Nisku  zrealizowano działanie projektowe polegające na organizacji szkolenia w województwie podkarpackim z zakresu ratownictwa wodnego dla 20 ratowników ukraińskich (10 z obwodu iwano-frankiwskiego i 10 z obwodu zakarpackiego). Na zakończenie szkolenia przeprowadzono wspólne ćwiczenia zgrywające.

Zajęcia realizowane były przez wykładowców i instruktorów Ośrodka Szkolenia w Nisku w oparciu o program „Szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 1 września 2015 r.

Przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne poprawią skuteczność i pewność działania Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego poprzez poznanie podstawowych technik ratowniczych stosowanych w ratownictwie na obszarach wodnych. Przeszkolenie grupy ukraińskiej zaowocuje długofalowymi rezultatami poprzez przekazywanie zdobytej wiedzy kolejnym funkcjonariuszom.

Jednym z etapów projektu był zakup sprzętu specjalistycznego dla beneficjentów projektu:

  • skafandry suche ratownicze w komplecie z kapturem i rękawicami – 20 kpl.
  • kamizelki asekuracyjne – 20 szt.
  • kaski ochronne – 20 szt.
  • rzutki ratownicze z liną o dł. min. 20 m z możliwością mocowania do ratownika lub kamizelki – 20 szt.
  • sprzęt ABC – 20 kpl.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu zakup 2 szt. łodzi ratowniczych dla beneficjentów projektu.

Pozyskany sprzęt pozwoli prowadzić akcję ratowniczą na obszarach wodnych, przy pomocy posiadanego sprzętu jak również udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych.

Realizacja projektu to również korzyści dla strony polskiej do których należy zaliczyć dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze służbami ratowniczymi państw rozwijających się, wspólne ćwiczenia ratownicze a także konferencje i warsztaty.

Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów
Zdjęcia: Michał Mielniczuk, Biuro prasowe UMWP oraz  st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów