Jubileusz OSP w Jastkowicach oraz przekazanie nowego samochodu pożarniczego

14 września odbyła się uroczystość 105-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach połączona z poświęceniem i przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/16 na podwoziu VOLVO.

Po Mszy Świętej, która zainaugurowała uroczystości pododdziały pod dowództwem kpt. Pawła Rysia – funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbydniowie przemaszerowały na plac przed jednostkę OSP, gdzie odbyła się apel.

Aktu przekazania nowego pojazdu pożarniczego wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym na ręce prezesa jednostki dh. Wiesława Miklusa, naczelnika jednostki dh. Mirosława Czubata oraz kierowcy dh Krzysztofa Mierzwy dokonali:
• senator Rzeczpospolitej Polskiej Janina Sagatowska,
• sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber,
• podkarpacki komendant wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec,
• zastępca dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP bryg. Rafał Szczypta,
• starosta powiatu stalowowolskiego Janusz Zarzeczny,
• wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz.
Samochód poświęcił proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach ks. Adam Węglarz w asyście ks. Sławomira Brzeskiego.

Podczas uroczystości odczytano rys historyczny OSP Jastkowice, a następnie odznaczono Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniających się druhów: Wiesława Miklusa, Jana Mudę, Krzysztofa Mierzwę.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili także:
• delegacja komendanta głównego PSP: bryg. Rafał Szczypta, bryg. Katarzyna Stańkowska, kpt. Piotr Janik,
• wicestarosta powiatu stalowowolskiego Mariusz Sołtys,
• zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Marek Ożga,
• komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli mł. bryg. Robert Lebioda oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących ze strażakami.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali nowego pojazdu pożarniczego. Składając okolicznościowe życzenia dziękowali za ofiarną pracę dla dobra społeczeństwa.
Pozyskany samochód służyć będzie społeczności lokalnej gminy Pysznica, przyczyniając się do zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zakup sfinansowano ze środków Gminy Pysznica, powiatu stalowowolskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków KSRG.

Opracowanie: kpt. Dawid Sagan, KP PSP w Stalowej Woli
Zdjęcia: mł. bryg. Szczepan Kozioł, KP PSP w Stalowej Woli