Zawody sportowo-pożarnicze OSP powiatu mieleckiego

15 września w Chorzelowie odbyły się X powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mieleckiego.

W zawodach wzięło udział 26 drużyn w tym 8 kobiecych grupa „C” i 18 męskich grupa „A”, wyłonionych w drodze eliminacji gminnych.
Komisję sędziowską powołał p.o. komendanta powiatowego PSP w Mielcu mł.bryg. Łukasz Kapinos, a sędzią głównym zawodów był bryg. Marek Gawlak.

Podczas zawodów głos zabrali licznie przybyli goście w tym: podsekretarz stanu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł na Sejm RP, przewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca parlamentarnego zespołu strażaków Krystyna Skowrońska, senator RP Zdzisław Pupa, radny sejmiku województwa podkarpackiego Jan Tarapata, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Mielcu druh Franciszek Augustyn, starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak, p.o. komendanta powiatowego PSP w Mielcu mł.bryg. Łukasz Kapinos, radny powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, wiceprzewodniczący rady miasta Fryderyk Kapinos i gospodarz zawodów wójt gminy Mielec Józef Piątek.

Na zawody przybyli również m.in.: były komendant powiatowy PSP w Mielcu st. bryg. w st. spocz. Stanisław Rączka, kapelan powiatowy strażaków ks. prałat Andrzej Rams, zastepca prezydenta miasta Mielca Paweł Pazdan oraz wójtowie, samorządowcy, komendanci jednostek OSP z gmin powiatu mieleckiego i inni znamienici goście.

Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych, zatwierdzonym przez zarząd główny ZOSP RP i komendę główną PSP.
Po zakończeniu zawodów i podliczeniu przez komisję punktów, kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej była następująca:
GRUPA „A” – mężczyźni:
miejsce 1 zajęła drużyna: OSP Tuszów Narodowy,
miejsce 2 zajęła drużyna: OSP Dobrynin,
miejsce 3 zajęła drużyna: OSP Kębłów,

GRUPA „C” – kobiety:
miejsce 1 zajęła drużyna: OSP Tuszów Narodowy,
miejsce 2 zajęła drużyna: OSP Babule,
miejsce 3 zajęła drużyna: OSP Grochowe II.

Jednostki, które zwyciężyły w niedzielnych zawodach i zajęły pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach, uhonorowano pamiątkowymi pucharami i upominkami. Za udział w zawodach nagrodzono również najmłodszą i najmłodszego uczestnika zmagań oraz najlepsze drużyny z każdej z gmin. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcą oraz wszystkim drużyną biorącym udział w zawodach serdecznie gratulujemy uzyskanych dobrych wyników i dziękujemy za sportową rywalizację.

Organizatorem zawodów był zarząd oddziału powiatowego ZOSP RP w Mielcu oraz Komenda Powiatowa PSP w Mielcu przy współudziale samorządów gmin powiatu i starostwa powiatowego.

Szczególne podziękowania składamy na ręce gospodarza zawodów – wójta gminy Mielec Józefa Piątka za pomoc w organizacji imprezy i udostępnienie obiektu sportowego.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Kopacz, KP PSP w Mielcu
Zdjęcia: Krzysztof Radoń, Tygodnik Regionalny Korso