XX Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego do Sanktuarium Matki Boskiej Leżajskiej

8 września do Bazyliki oo. Bernardynów w Leżajsku przybyły pododdziały służb mundurowych województwa podkarpackiego. To już XX jubileuszowa pielgrzymka mundurowych do leżajskiego sanktuarium.

W pielgrzymce uczestniczyły kompanie honorowe i poczty sztandarowe: Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Izby Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska oraz pododdział klas pożarniczych z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Podkarpackich strażaków reprezentowała kompania honorowa Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego na czele z podkarpackim komendantem wojewódzkim PSP nadbrygadierem Andrzejem Babcem.

W uroczystości uczestniczyli również: komendant powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys, zastępca komendanta powiatowego PSP w Łańcucie bryg. Jacek Rejman, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nisku st. kpt. Ireneusz Stafiej, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku oraz strażacy ochotnicy z powiatu leżajskiego.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana Sobieskiego z Wierzawic.

Do sanktuarium przybyli również parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz rolnicy z wieńcami dożynkowymi, gdyż pielgrzymka połączona była z XX Dożynkami Powiatowymi.

Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym przemarszem pododdziałów i pocztów sztandarowych służb mundurowych ulicami Leżajska do Bazyliki OO. Bernardynów. Uroczystej Mszy Świętej przy ołtarzu polowym przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Jeż.
Podczas mszy św. nastąpiło odnowienie aktu zawierzenia służb mundurowych Matce Bożej Leżajskiej, w którym mundurowi przyrzekli coroczne pielgrzymowanie w dniu 8 września przed Jej Cudowny Obraz w leżajskim sanktuarium. W imieniu służb mundurowych województwa podkarpackiego akt odczytał nadbrygadier Andrzej Babiec.

Na zakończenie uroczystości podziękowania dla uczestników pielgrzymki złożyli: wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, starosta leżajski Marek Śliż oraz wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk
Zdjęcia: st. kpt. Damian Kurek, KP PSP Leżajsk