ĆWICZENIA HCP „MIELEC – 2019”

27 sierpnia na terenie powiatu mieleckiego w miejscowości Otałęż, zostało zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenie pk. „MIELEC 2019” dla modułu pomp wysokiej wydajności „HCP Rzeszów”.

Scenariusz ćwiczenia zakładał likwidację zagrożeń powstałych w wyniku powodzi w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.
Zakres ćwiczenia obejmował:

 • doskonalenie alarmowania, dysponowania i koncentracji sił i środków wchodzących w skład modułu HCP,
 • sprawdzenie rzeczywistych czasów dojazdu wytypowanych sił i środków wchodzących w skład modułu HCP w wyznaczone miejsce koncentracji,
 • doskonalenie formowania modułu HCP do wyjazdu oraz alarmowego przemieszczania się w kolumnie,
 • praktyczne sprawdzenie zasad delegowania strażaków PSP do pełnienia służby poza granicami państwa w ramach modułu HCP,
 • organizację bazy operacji modułu HCP,
 • sprawdzenie organizacji zabezpieczenia logistycznego na potrzeby modułu HCP.

Dowództwo grupy, liczącej 40 osób i składającej się z pojazdów i wyposażenia z komendy wojewódzkiej PSP oraz komend powiatowych i miejskich PSP z powiatów: bieszczadzkiego, dębickiego, jasielskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego, objęli: st. kpt. Robert Cisło z komendy wojewódzkiej PSP w Rzeszowie oraz mł. kpt. Paweł Krzyśko z komendy miejskiej PSP w Rzeszowie.
Założenie do ćwiczenia:
W wyniku bardzo szybkiego przyboru wody spowodowanego gwałtownymi opadami deszczu oraz przemieszczania się fali wezbraniowej dochodzi do przerwania wału przeciwpowodziowego i zalania wraz z odcięciem terenu dwóch pobliskich miejscowości. Po upływie kilkunastu godzin nastąpił znaczny spadek poziomu wody, jednak w zagłębieniu terenu pozostało kilka rozlewisk, z których woda nie jest w stanie spłynąć w sposób naturalny.

Podczas ćwiczenia sprawdzono m. in. możliwości techniczno-taktyczne nowo zakupionej pompy wysokiej wydajności Global Pump P530 o wydajności 53.000 dm³/min. będącej na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 komendy powiatowej PSP w Mielcu.
Organizatorzy ćwiczenia:

 • komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 • komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
  W ćwiczeniu uczestniczyli:
 • bryg. Andrzej Marczenia – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP
 • mł.bryg. Łukasz Kapinos – p.o. komendant powiatowy PSP w Mielcu
 • Sławomir Sidur – wójt Gminy Czermin
 • Jan Myjak – przewodniczący rady Gminy Czermin.

Opracowanie: bryg. Marek Gawlak, KP PSP w Mielcu
Zdjęcia: bryg. Marek Gawlak, KP PSP w Mielcu