Obóz MDP w Muszynie

23 lipca zakończył się obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieży z podkarpackich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Turnus trwał 12 dni.

Przez ten czas 146 młodych adeptów sztuki pożarniczej intensywnie szkoliło się i wypoczywało pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Program szkolenia obejmował m.in. elementy musztry, taktykę działań gaśniczych, sprzęt pożarniczy, pierwszą pomoc medyczną, ćwiczenie bojowe, funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Młodzi strażacy rywalizowali również w różnych konkursach i zawodach sportowych.

We wtorek, 23 lipca odbył się apel, podczas którego zakończono obóz. W uroczystości uczestniczył zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, który w towarzystwie kadry wręczył wyróżniającym się uczestnikom nagrody.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: archiwum PSP