Kolejna wizytacja obozu harcerskiego w Zaklikowie

23 lipca strażacy Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli kolejny raz udali się do obozu harcerskiego zlokalizowanego w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym ZHP „Na kopcu” w Zaklikowie.

Na terenie Ośrodka rozmieszczono obóz harcerski – Chorągwi Podkarpackie ZHP (Hufiec Kolbuszowa), w którym uczestniczy 53 harcerzy oraz 6 opiekunów.

W trakcie spotkania przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa na obozie, jak również omówiono zasady prawidłowego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, podczas pożaru oraz w razie wystąpienia anomalii pogodowych.

Funkcjonariusze PSP przybliżyli także podstawową wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach.
Zaprezentowano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zasady jego wykorzystania podczas akcji ratowniczych.
Pogadanka prowadzona była dla dzieci i młodzieży oraz dla opiekunów.

Opracowanie: st. bryg. Leszek Zieliński, KP PSP Stalowa Wola
Zdjęcia: mł. kpt. Marek Dul, KP PSP Stalowa Wola