Wizytacja obozu harcerskiego w Zaklikowie

12 lipca zastępca komendanta powiatowego wraz z strażakami Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli udali się do obozu harcerskiego zlokalizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Na kopcu” w Zaklikowie.

Na terenie Ośrodka funkcjonuje obóz harcerski – Chorągwi Podkarpackie ZHP. W turnusie uczestniczy 36 dzieci oraz 3 opiekunów.

W trakcie spotkania przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa na obozie, jak również omówiono zasady prawidłowego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, podczas pożaru oraz w sytuacjach nagłych zmian pogody.
Przeanalizowano sposoby alarmowania oraz zweryfikowano warunki ewakuacji w miejsce bezpieczne.

Ratownicy ze stalowowolskiej komendy PSP przybliżyli także pracę strażaka oraz podstawową wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej. Zaprezentowano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu gaśniczego oraz zasady jego wykorzystania podczas akcji ratowniczych.

Pogadanka prowadzona była dla dzieci i młodzieży jak również dla opiekunów.

Opracowanie: st. bryg. Leszek Zieliński, KP PSP Stalowa Wola
Zdjęcia: mł. kpt. Dul Marek, KP PSP Stalowa Wola