Wizytacja obozu harcerskiego w Cmolasie

8 i 9 lipca 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej, wspólnie z przedstawicielami Policji, udali się do obozu harcerskiego zlokalizowanego w Cmolasie, w którym uczestniczy 22 dzieci w wieku od 9 do 12 lat oraz 4 opiekunów.

W trakcie wizytacji przeprowadzono rozpoznanie operacyjne terenu, na którym zorganizowano obóz oraz dokonano weryfikacji ustaleń zawartych w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych dotyczących bezpieczeństwa (m. in. sprawdzono drożność i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz dokonano oględzin miejsc przeznaczonych do rozpalania ognisk i ich wyposażenie w sprzęt ppoż.).

W trakcie odprawy z kierownikiem i wychowawcami poszczególnych grup przypomniano zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie, zbliżających wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Dokonano także próby nawiązania łączności za pośrednictwem udostępnionego przez Komendę radiotelefonu.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Tomczyk, KP PSP w Kolbuszowej