Wizytacja obozów harcerskich w Myczkowcach

9 lipca komendant powiatowy PSP w Lesku przeprowadził wizytację kolejnych obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie Ośrodka Harcerskiego „BERDO” w Myczkowcach.

Obecnie na terenie Ośrodka rozmieszczone są dwa obozy harcerskie Hufiec ZHP Kraków – Podgórze i Hufiec ZHP Kielce – Miasto. Na terenie obozów przebywają łącznie 172 osoby w tym 154 dzieci i młodzieży oraz 18 opiekunów.

W czasie wizytacji sprawdzono wyposażenie obozów harcerskich w podręczny sprzęt gaśniczy, przeanalizowano sposoby alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Zweryfikowano warunki oraz organizację ewakuacji w miejsce bezpieczne.

W trakcie wizytacji przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa na obozie jak również bezpieczeństwa nad wodą. Pogadanka prowadzona była dla dzieci i młodzieży jak również dla opiekunów.

Opracowanie: mł. bryg. Robert Wojciechowski, KP PSP Lesko
Zdjęcia: mł. bryg. Maciej Wojtanowski, KP PSP Lesko