„Bezpieczne wakacje 2019” w Powiecie Jarosławskim

12 czerwca odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań związanych z ogólnopolską kampanią edukacyjną MSWIA „Kręci mnie bezpieczeństwo – Bezpieczne Wakacje 2019”.

Strażacy spotkali się młodzieżą oraz gronem pedagogicznym ze Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie Skłodowskiej w Jarosławiu. 
Spotkanie prowadzili z ramienia tut. Komendy kpt. Paweł Szkoła oraz mł. asp. Mariusz Czerwonka.

Podczas spotkania funkcjonariusze przedstawili podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy podczas górskich wycieczek.
Strażacy przekazali dzieciom, młodzieży oraz dorosłym informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przybliżyli bezpieczne zasady ewakuacji. Ponadto przedstawiono zasady zachowania się 
w sytuacji zagrożenia wraz z udzieleniem pierwszej  pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie młodzież miała okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa szansę przeżycia osobie poszkodowanej.

To właśnie dzięki takim prelekcjom przypomnimy i utrwalimy wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym słuchacze będą potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej potrzebującym.

Opracował: kpt. Paweł Szkoła, KP PSP w Jarosławiu
Zdjęcia: Katarzyna Rokosz