Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pk.”ROPCZYCE 2019″

5 i 6 czerwca br. na terenie powiatu ropczycko–sędziszowskiego zostały zorganizowane i przeprowadzone dwuetapowe ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem, pod kryptonimem „ROPCZYCE 2019”.

5 czerwca, w komendzie powiatowej PSP w Ropczycach przeprowadzono ćwiczenie sztabowe, dzień później odbyły się ćwiczenie praktyczne w miejscowościach; Czarna Sędziszowska, Iwierzyce oraz Góra Ropczycka.

Celem ćwiczeń było:
a) doskonalenie współdziałania sił ratowniczych – jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatów; ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, dębickiego, strzyżowskiego, łańcuckiego oraz innych wytypowanych
powiatów,
b) sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP,
c) rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań.

Ćwiczenie praktyczne składało się z trzech epizodów
Epizod 1.
W skutek długotrwałych intensywnych opadów deszczu wzrasta zagrożenie powodziowe w Czarnej Sędziszowskiej. Wzrastający poziom wody na akwenie wodnym uniemożliwił ucieczkę kilku osobom w tym osobom o ograniczonej zdolności poruszania się, znajdującym się nad wodą.

Epizod 2.
W wyniku wyładowania atmosferycznego zapaleniu uległ jeden z budynków gospodarczo-hodowlanych w miejscowości Iwierzyce. Jest to gospodarstwo rolne w skład, którego wchodzi kilka budynków gospodarskich, magazynowych i hodowlanych. W budynku objętym pożarem przebywa około 40 byków.

Epizod 3.
Podczas zabawy w parku linowym grupa młodzieży rozpala duże ognisko z materiałów znalezionych na terenie całego parku. W wyniku spalania zgromadzonego materiału dochodzi do eksplozji materiału lub substancji niezidentyfikowanej. W wyniku zdarzenia rannych zostaje wiele osób, część z nich będąc w szoku rozbiega się po parku. Trudne jest ustalenie ile osób bawiło się przy ognisku.

W ćwiczeniach praktycznych brało udział 28 zastępów PSP oraz 17 zastępów z OSP. Były to Siły i środki wchodzące w skład: Plutonu logistycznego „Rzeszów” COO, Kompani specjalnej „Rzeszów” COO, Kompani gaśniczej „Nafta” WOO.

W ćwiczeniach brały udział również służby współdziałające: Policja, PRM, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego, Wojska Obrony Terytorialnej, PCK, władze samorządowe powiatu oraz Gminy Sędziszów Młp.

W manewrach uczestniczyło łącznie 240 osób.

Ćwiczenia obserwował i oceniał zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego bryg. Andrzej Marczenia.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Kozek, KP PSP w Ropczycach
Zdjęcia: st. bryg. Janusz Piczak, KP PSP w Ropczycach