Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Krośnie

31 maja krośnieńskie obchody Dnia Strażaka zainaugurowane zostały, tradycyjnie już Mszą Świętą odprawioną i intencji strażaków i ich rodzin w Kościele oo. Franciszkanów na krośnieńskim Rynku.

Uroczysty apel, rozpoczęty o godz. 13.30 na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, miał w tym roku nieco szerszy wymiar niż zwykle. Organizowany był przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie, uczestniczyli w nim m.in. prezesi zarządów gminnych i komendanci gminni ZOSP RP z terenu powiatu krośnieńskiego, a także poczty sztandarowe reprezentujące jednostki OSP z każdej gminy, a jednym z niecodziennych punktów programu uroczystości było oddanie do użytku sali edukacyjnej „Ognik”.

Wielu strażaków tego dnia, za swoje liczne zasługi z zakresie ochrony przeciwpożarowej uhonorowanych zostało odznaczeniami resortowymi, medalami honorowymi oraz awansami na wyższe stopnie służbowe.

Wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medale honorowe „Zasłużony dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnie-Polance”, a także nominacje na wyższe stopnie służbowe we wszystkich korpusach.

Świadkami tych wydarzeń byli licznie zaproszeni goście, którzy poprzez swoją obecność podnieśli rangę strażackiego święta, w tym mi. in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz, senator RP Alicja Zając, nadbryg. Andrzej Babiec podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie dh. Tadeusz Sieniawski, prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki oraz przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Pelczar, przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, wójtowie i burmistrzowie gmin, a także przedstawiciele komend, urzędów, firm i instytucji współpracujących w krośnieńską Komendą.

W trakcie uroczystości dokonano otwarcia sali edukacyjnej „Ognik”, która funkcjonować będzie przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
Dzięki „Ognikowi” krośnieńscy strażacy będą mogli w bardzo obrazowy sposób szerzyć wśród najmłodszej części naszego społeczeństwa tj. dzieci i młodzieży szkolnej, zasady bezpiecznych zachowań w codziennym życiu i obrazować sposoby zapobiegania różnym zagrożeniom.

Program budowy krośnieńskiego „Ognika” mógł być zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu ze strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Krośnie i Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Urzędu Miasta Krosna i Rady Miasta Krosna. Aktu przecięcia wstęgi i otwarcia tego obiektu dokonał podkarpacki komendant wojewódzki PSP, starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz prezydent Miasta Krosna.

Opracowanie: bryg. Piotr Szubra, KM PSP Krosno
Zdjęcia: kpt. Rafał Winiarski, KM PSP Krosno