W Przemyślu powstanie komora dymowa

16 maja podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec podpisał umowę na budowę komory dymowej wraz z wyposażeniem w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Wykonawcą tego zadania jest Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem o wartości 2 576 850 zł zostanie sfinansowana z budżetu wojewody podkarpackiego w wysokości 2 354 000 zł, w tym w kwocie 1 597 000 zł w ramach projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim” z udziałem środków z Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz ze środków marszałka województwa podkarpackiego w wysokości 222 850 zł.
Dokumentacja projektowa na realizację tego zadania inwestycyjnego została sfinansowana przez prezydenta Miasta Przemyśla w kwocie 24 150 zł oraz starostę przemyskiego w kwocie 20 000 zł.

Inwestycja ta, zgodnie z założeniami realizowanego projektu z udziałem środków unijnych, pozwoli na cykliczne szkolenia zarówno polskich jak i ukraińskich strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w obszarze programu.

Zakończenie budowy planowane jest na październik 2019 r.

Opracowanie: Kazimiera Kloc, KW PSP w Rzeszowie
Z
djęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie