„Dni otwartej strażnicy” w KM PSP w Tarnobrzegu

Od 6 do 10 maja Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Tarnobrzegu była miejscem nauki i rozrywki dla blisko 1000 dzieci z tarnobrzeskich przedszkoli i szkół podstawowych. Spotkania dzieci ze strażakami odbywały się w ramach „Dni otwartej strażnicy”, które organizowane są corocznie w maju.

Konkurencje sprawnościowe, pogadanki oraz konkursy prowadzone były w formie zabaw, w czasie których dzieci poznawały specyfikę służby strażackiej, wyposażenie i środki ochrony osobistej oraz pojazdy i sprzęt ratowniczy. Nasi najmłodsi mogli dowiedzieć się  jak należy się zachowywać, aby nie powodować zagrożenia dla zdrowia lub życia własnego czy innych. Strażacy wyjaśniali również co należy zrobić w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz co należy zrobić, aby skutecznie ratować siebie, a być może i innych.

Frekwencja podczas „Dni otwartej strażnicy” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu była bardzo duża, a wszystkie przygotowane atrakcje wywoływały wśród odwiedzających wiele emocji i przebiegały w bardzo miłej atmosferze.

„Dni otwartej strażnicy”  kontynuowane będą w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Dębie, która rozpocznie przyjmowanie grup przedszkolnych i szkolnych już od 20 maja.

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: kpt. Daniel Myszka, bryg. Jacek Widuch, mł. bryg. Grzegorz Partyka, KM PSP w Tarnobrzegu