Zasady finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

16 kwietnia w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli zorganizowane zostało spotkanie, którego tematem było przedstawienie zasad rozdziału dotacji z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu z przedstawicielami wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu stalowowolskiego uczestniczyli: senator RP Janina Sagatowska, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, zastępca prezydenta miasta Stalowej Woli, wójtowie, przedstawiciele gmin oraz kierownictwo służbowe komendy powiatowej.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił tematykę związaną z dofinansowaniem jednostek OSP ze źródeł budżetu państwa, omówił zasady rozdziału środków dotacji na poszczególnych szczeblach oraz złożył podziękowania druhom za dotychczasowe społeczne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Złożył również podziękowania na ręce Pani senator oraz samorządowców za wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli mł. bryg. Robert Lebioda omówił rozdział dotacji w ostatnich latach na poszczególne jednostki OSP z terenu powiatu stalowowolskiego. Przedstawił zakres zrealizowanych zadań, dziękując również wszystkim, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stalowowolskiego.
Głos zabrali również zaproszeni goście kierując słowa podziękowania pod adresem wszystkich druhów, za ich działalność oraz udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń.

Opracowanie: bryg. Leszek Zieliński, KP PSP w Stalowej Woli
Zdjęcia: Tomasz Środek, KP PSP w Stalowej Woli