Udział komendanta powiatowego PSP w Jaśle w ćwiczeniach na Słowacji

12 kwietnia 2019 roku, st. bryg. Marek Górniak, komendant powiatowy PSP w Jaśle uczestniczył w ćwiczeniach organizowanych przez Okręgową Dyrekcję Korpusu Pożarniczego i Ratownictwa w Bardejowie na Słowacji. Ćwiczenia odbyły się w mieście Sverzov, a tematem ćwiczeń było wdrożenie środków ochrony przeciwpożarowej oraz budowa barier przeciwpowodziowych we współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi.

Do Bardejowa, udali się także druhowie z OSP Trzcinica, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach w charakterze obserwatorów.

Głównym celem spotkania było poznanie potencjału ratowniczego straży pożarnej na Słowacji oraz porównanie zasad prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Opracowanie: mgr Agnieszka Drewniak, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jaśle