Narada roczna o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

8 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Leżajsku odbyła się narada roczna o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W naradzie uczestniczyli: poseł na Sejm RP Jerzy Paul, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, komendant powiatowy Policji w Leżajsku podinsp. Zenon Wierzchowski, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Leżajsku dh Józef Golec, samorządowcy,  prezesi i komendanci gminni OSP, prezesi i naczelnicy jednostek OSP oraz komendant powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys wraz z kadrą oficerską.

Celem narady było przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku za 2018 rok, podsumowanie współpracy z jednostkami OSP oraz określenie głównych celów i kierunków działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2019.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg Daniel Dryniak przedstawił zasady udzielania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych, podkreślając tendencję wzrostową nakładów finansowych z budżetu państwa dla jednostek OSP w ostatnich latach.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk