Targi zawodów w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience

21 marca 2019 r. funkcjonariusze KP PSP wzięli udział w „Targach zawodowych” zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Ropience. Podczas targów funkcjonariusze omawiali ścieżkę kariery zawodowej, zakres obowiązków strażaka, możliwości awansu zawodowego oraz odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych uczniów.

Dziękujemy za zaproszenie

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Dacko, KP PSP w Ustrzykach Dolnych
Zdjęcia: KP PSP Ustrzyki Dolne