Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

29 marca w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące lata 2016 – 2018 w zakresie wparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych oraz delegatami jednostek ochotniczych straży pożarnych wziął udział zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Daniel Dryniak, który omówił zagadnienia związane z dofinansowywaniem z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w latach 2016 – 2018. W trakcie swojego wystąpienia zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękował druhom za pełną gotowość do wsparcia działań jednostek PSP, a także przedstawicielom władz samorządowych miasta i powiatu tarnobrzeskiego za dotychczasową pomoc udzielaną jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Gospodarzem spotkania był komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg. Podczas wystąpienia komendant miejski PSP w Tarnobrzegu szczegółowo omówił wysokość wsparcia finansowego udzielanego jednostkom ochotniczych straży pożarnych na przestrzeni ostatnich trzech lat, podsumował działania zrealizowane na rzecz poprawy warunków w strażnicach, a także zadania zrealizowane w ramach doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Informację sporządził: mł. bryg. Szymon Rawski, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Tarnobrzegu