Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesku

28 marca 2019 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowcach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesku.

Podczas spotkania zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zarządu, a także wicestarosta leski oraz wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu leskiego.

W spotkaniu uczestniczył również Komendant Powiatowy PSP w Lesku wraz z zastępcą.

Opracowanie oraz zdjęcia: KP PSP w Lesku